Zbiorniki magazynowe i technologiczne

 
 

Zbiorniki procesowe

 
 

Instalacje technologiczne

 
 

Linie galwaniczne

 
 

Oczyszczalnia ścieków

 
 

Wentylacja chemoodporna

 
 

Bębny galwaniczne

 
 

Tace bezpieczeństwa

 
 

Konstrukcje stalowe

 
 

Wanny galwaniczne

 
 

Rurociągi przemysłowe

 
 

Montaż rurociągów przemysłowych

Opis uprawnień

Uprawnienia do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących

Uprawnienia do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących

Uprawnienia do naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących

Uprawnienia do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych